Ograda

Ograda je svaka različite jačine,
Kolike će moja sprečiti visine?

Toliko je strmo da me oči bole,
Da li da produžim kada noge vole
Da se penju dugo i puteve traže,
Il’ na vreme stanem, da li mi je draže?

Misao me drži sa sigurne strane,
Veruje da ovde ne postoje rane.
Ograda od straha srušiti se mora,
Iza svake ograde prelepa je gora.

Ogradu od straha odlučno otvori,
Nek od bata koraka ceo svet se ori.

Leave a reply